منو
سبد خرید

داکت اسپیلت

تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-24P1T1A
مدل دستگاه GDS-24P1T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1100/880/770 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-18P1T1A
مدل دستگاه GDS-18P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  950/760/665 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-24P1T1A
مدل دستگاه GDS-24P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1200/960/840 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-30P1T1A
مدل دستگاه GDS-30P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا - m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T1A
مدل دستگاه GDS-36P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-48P3T1A
مدل دستگاه GDS-48P3T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  2000/1600/1400 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-60P3T1A
مدل دستگاه GDS-60P3T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  2000/1600/1400 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T1A
مدل دستگاه GDS-36P1T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-48P3T1A
مدل دستگاه GDS-48P3T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1800/1440/1260 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T3B
مدل دستگاه GDS-36P1T3B برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-60P3T1/R1
مدل دستگاهGDS-60P3T1/Rبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب پنل داخلیسقفی توکارشرایط کارکردمعتدلگردش هوا- m3/h 2800/2240/1600فشار استاتیک خارجی - Pa50/80ظرفیت سرمایشی - BTU/h60000ظرفیت گرمایشی - BTU/h63000ظرفیت سرمایشی - تن5برق مصرفیسه فاز - 380 ولتشدت جریان گرمایش/سرمایش- Amp10.42/10..
0 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-18P1T1/R1
مدل دستگاه GDS-18P1T1/R برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1000/800/700 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 15 (2 صفحه)