منو
سبد خرید

داکت اسپیلت

تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-24P1T1A
مدل دستگاه GDS-24P1T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1100/880/770 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
30,030,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-18P1T1A
مدل دستگاه GDS-18P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  950/760/665 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
28,336,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-24P1T1A
مدل دستگاه GDS-24P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1200/960/840 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
35,420,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-30P1T1A
مدل دستگاه GDS-30P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا - m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
40,040,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T1A
مدل دستگاه GDS-36P1T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
46,046,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-48P3T1A
مدل دستگاه GDS-48P3T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  2000/1600/1400 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
59,290,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-60P3T1A
مدل دستگاه GDS-60P3T1A برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  2000/1600/1400 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
67,760,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T1A
مدل دستگاه GDS-36P1T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
37,268,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-48P3T1A
مدل دستگاه GDS-48P3T1A برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی کاستی شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1800/1440/1260 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
49,280,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-36P1T3B
مدل دستگاه GDS-36P1T3B برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد حاره ای گردش هوا- m3/h  1500/1200/1050 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h..
37,268,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-18P1T1/R1
مدل دستگاه GDS-18P1T1/R برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1000/800/700 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
23,716,000 تومان
تولید کننده: گرین-green مدل: GDS-24P1T1/R1
مدل دستگاه GDS-24P1T1/R برچسب مصرف انرژی B موقعیت نصب پنل داخلی سقفی توکار شرایط کارکرد معتدل گردش هوا- m3/h  1400/1120/950 فشار استاتیک خارجی - Pa 50/80 ظرفیت سرمایشی - BTU/h ..
30,492,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 15 (2 صفحه)